Nieuwsbrieven

Op welke patiëntengroep richt het onderzoek zich?

Dit onderzoek richt zich op patiënten met non-specifieke lage rugpijn (profiel 3) of patiënten met non-specifieke nekpijn (profiel C). Deze patiëntengroepen kenmerken zich door de aanwezigheid van een of meerdere psychosociale klachten waardoor ze een hoger risico hebben op aanhoudende pijnklachten. Denk hierbij aan: depressie, angst, somatisatie, bewegingsangst, een passieve manier van coping, lage self-efficacy en pijn catastroferen. Patiënten kunnen direct zien of ze in aanmerking komen voor dit onderzoek door middel van een korte online vragenlijst.

De hoofdvraag van dit onderzoek is of een gecombineerde behandeling (inclusief online cursus) effectiever is dan reguliere fysiotherapie in het verminderen van ervaren ‘disability’.

Wat wordt van mij als fysiotherapeut gevraagd?

We vragen dat uw praktijk een of meerdere therapeuten beschikbaar stelt voor medewerking aan het onderzoek. Psychosomatische fysiotherapeuten worden geëxcludeerd van het onderzoek. Van deze therapeuten verwachten wij dat ze:

  • Een 2-uur durende training volgen in het gebruik van een online interventie gericht op psychologische klachten (mocht u in de controlegroep worden ingedeeld zal deze training beschikbaar worden gemaakt na de inclusiefase)
  • Actief deelnemers werven voor de studie middels flyers, folders en deze website (materiaal wordt aangeleverd).
  • Een vragenlijst invullen over fysiotherapeutkenmerken (opleiding, aantal jaren ervaring, etc.)
  • Registeren welke fysiotherapeutische interventies ze hebben gegeven en hoeveel tijd die hebben gekost (bijv. 10 min manipulatie, 15 min oefentherapie, 10 min educatie, etc.)
  • Deelnemers begeleiden bij de online interventie a 20 minuten per week gedurende zes weken (in totaal +/- 2 uur) (in de interventiegroep).

Wat bieden wij u?

  • Een online interventie gericht op pyschologische klachten en self-management skills (in de interventiegroep).
  • Supervisie door een psycholoog bij de eerste deelnemer en aanvullende supervisie op verzoek (in de interventiegroep).
  • Training in het gebruik van een online interventie gericht op het herkennen en beïnvloeden van psychosociale klachten (mocht u in de controlegroep worden ingedeeld zal deze training beschikbaar worden gemaakt na de inclusiefase).
  • Informatie over de voortgang van het onderzoek middels nieuwsbrieven
  • De mogelijkheid uw professionele vaardigheden in het herkennen en beïnvloeden van psychosociale klachten uit te breiden bij patiënten met nek en/ of rugpijn.

Hoe kan ik meedoen?

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te weken aan het onderzoek kunt u via deze site contact opnemen met de onderzoekers om eventueel een (telefonische) afspraak te plannen.