Over het Onderzoek

Wat gaan we onderzoeken?

Wat we gaan onderzoeken is of fysiotherapie plus een online cursus effectiever is in het bestrijden van de gevolgen van pijn op het dagelijks leven dan fysiotherapie alleen voor mensen met rugpijn of nekpijn. 

Waarom gaan we het onderzoeken?

We weten dat mensen met rugpijn of nekpijn vaak veel last ervaren van deze klachten en dat ze een grote invloed kunnen hebben op iemands leven. Vooral wanneer er ook mentale klachten zijn, zoals spanning of stress, vergroot dit de kans dat de pijn chronisch wordt.

Op dit moment weten we dat fysiotherapie effectief is op de korte termijn in het verminderen van pijn. Ook weten we dat online behandelingen gericht op spanning en stress effectief zijn in het verminderen van deze klachten.

De combinatie van deze behandelingen is nog niet eerder onderzocht. Dat gaan we met dit onderzoek doen binnen  fysiotherapie praktijken verspreid over heel Nederland. Naast het welbevinden van personen die pijnklachten hebben, zijn er ook nog andere aspecten die we meenemen in het onderzoek. Bij dit laatste kunt u denken aan of de behandeling bijdraagt aan zaken als verminderd gebruik van zorg omdat u zich beter en energieker voelt of omdat u zich minder ziek meldt op uw werk.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Alleen via je eigen fysiotherapie praktijk kun je je aanmelden voor het onderzoek. Alle mensen die meedoen aan het onderzoek krijgen óf direct toegang tot de gecombineerde behandeling of ontvangen alleen fysiotherapie. Dat wordt op basis van loting bepaald. Dit is noodzakelijk zodat we kunnen zien of de resultaten daadwerkelijk het effect zijn van de gecombineerde behandeling en niet door andere factoren.

Wij vragen alle deelnemers om 4 keer online een vragenlijst in te vullen:

  • Bij aanvang van het onderzoek
  • Direct na de behandeling
  • Na de behandeling: na een half jaar en na een jaar.

Ga naar de pagina Contact om je aan te melden voor het onderzoek of om meer informatie te ontvangen.